Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Zamówień Publicznych

BIP

 Zadania Oddziału Zamówień Publicznych:

  1. koordynowanie przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zakresu zadań biura;
  2. nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z zarządzeń Wojewody i Dyrektora Generalnego w sprawie ustalenia zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie;
  3. prowadzenie rejestru udzielonych zamówień w Urzędzie;
  4. publikacja ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz przesyłanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a także za pośrednictwem stosowanych w Urzędzie środków komunikacji elektronicznej;
  5. publikacja zapytań ofertowych biura w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
  6. współudział w postępowaniach odwoławczych wniesionych przez wykonawców do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
  7. weryfikacja dokumentów księgowych pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz uregulowaniami wewnętrznymi;
  8. opracowywanie i aktualizowanie, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu, zbiorczych informacji z zakresu zamówień publicznych w ramach środków przewidzianych w budżecie na dostawy, usługi, roboty budowlane, których wydatkowanie podlega przepisom dotyczącym zamówień publicznych.
Podziel / Share
23.05.2018, Ilość wejść: 2722, Rejestr zmian
do góry