Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Zarządzania Organizacją

BIP

 

Zadania Oddziału Zarządzania Organizacją:

 1. przygotowywanie dokumentacji oraz propozycji rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych pomiędzy wydziałami i biurami;
 2. przygotowywanie projektów upoważnień udzielanych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego, w tym upoważnień Wojewody do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, z włączeniem upoważnień do kontroli udzielanych pracownikom Urzędu;
 3. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu;

 4. bieżąca obsługa intranetu;
 5. redagowanie Biuletynu Dyrektora Generalnego;
 6. przygotowywanie analiz o charakterze zarządczym z zakresu właściwości Dyrektora Generalnego;
 7. współpraca z Biurem Obsługi Urzędu oraz Biurem Rozwoju i Inwestycji w zakresie planowania i wykonania budżetu Urzędu;

 8. organizowanie i udzielanie wsparcia komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie wskazanym przez Dyrektora Generalnego;

 9. zapewnienie właściwej organizacji kontroli zewnętrznych w Urzędzie oraz koordynacja zgłaszania zastrzeżeń do wyników tych kontroli oraz sporządzanie informacji o sposobie wykorzystania uwag i zaleceń;

 10. przygotowywanie projektów pełnomocnictw udzielanych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego;
 11. koordynowanie dostępu do informacji publicznej w szczególności poprzez
  w szczególności przez:

  a) koordynację realizacji zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej,
  b) prowadzenie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej z zakresu właściwości biura,
  c) przygotowywanie wniosków o nadanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych
  dla pracowników biura;

 12. koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem i dostępem do Biuletynu Informacji Publicznej w szczególności  przez aktualizowanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu w zakresie właściwości biura;

 13. zapewnienie obsługi w zakresie organizacji pracy Dyrektora Generalnego, w szczególności przez:
  a) obsługę sekretariatu Dyrektora Generalnego,
  b) organizację spotkań i narad z udziałem Dyrektora Generalnego,
  c) obsługę we współpracy z Biurem Obsługi Urzędu wyjazdów krajowych i zagranicznych
  Dyrektora Generalnego,
  d) opracowywanie na potrzeby Dyrektora Generalnego projektów pism i zestawień

Oddział Zarządzania Organizacją BKOP-V zajmuje się koordynacją udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w urzędzie. Tryb i zasady udostępniania informacji oraz proponowany wzór wniosku znajduje się w zakładce "Jak uzyskać informację publiczną".
Podziel / Share
21.02.2018, Ilość wejść: 2967, Rejestr zmian
do góry