Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Zarządzania Kadrami

BIP

Zadania Oddziału Zarządzania Kadrami:

1. realizacja zadań wynikających z polityki kadrowej Wojewody i Dyrektora Generalnego

2. tworzenie oraz aktualizacowanie programu zarządzania zasobami ludzkimi w Urzędzie

3. organizowanie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie

4. koordynacja prac związanych z procesem dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w Urzędzie, w tym obsługa organizacyjna i koordynacja prac zespołu wartościującego

5. wykonywanie zadań z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu, w tym:

  • monitorowanie opracowywania i realizacji indywidualnych programów rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej z wyjątkiem osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej
  • opracowywanie i realizowanie planów szkoleń dla pracowników Urzędu
  • organizowanie szkoleń i innych form rozwoju zawodowego pracowników Urzędu
  • prowadzenie ewidencji szkoleń, studiów oraz środków finansowych wykorzystanych na te cele
  • analizowanie ocen szkoleń i ich efektywności
  • organizowanie i prowadzenie spraw związanych  z odbywaniem służby przygotowawczej
 

6. prowadzenie całokształtu spraw związanych z organizowaniem praktyk, staży i wolontariatu w Urzędzie

7. prowadzenie spraw w zakresie gospodarowania funduszem wynagrodzeń w zakresie Biura w tym opracowywanie planów i propozycji podziału funduszu płac

Podziel / Share
21.02.2018, Ilość wejść: 17547, Rejestr zmian
do góry