Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Zarządzania Obsługą Klienta i Dokumentacją

BIP

adres: plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

wejście "F", pokój 1

telefon: 22 695 61 59

fax: 22 695 66 87

godziny przyjęć:

                        poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

Możliwość pobrania numerka do biura podawczego w godzinach 8.00.-15.45.

 

Zadania Oddziału Zarządzania Obsługą Klienta i Dokumentacją:

1. koordynowanie obsługi klienta w Urzędzie, w tym prowadzenie punktu informacyjnego,w szczególności przez:
 •  obsługę infolinii „Obywatel”,
 • udział w projektach dotyczących obsługi klienta
2. prowadzenie archiwum Urzędu,w szczególności przez:
 • współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie odpowiedniego klasyfikowania, kwalifikowania i przygotowania wytworzonej dokumentacji, w celu przekazania do archiwum zakładowego
 • przechowywanie i udostępnianie dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum zakładowego w siedzibie Urzędu w Warszawie oraz w delegaturach
 • opracowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego
 • współdziałanie z Oddziałem Spraw Pracowniczych w wydawaniu zaświadczeń Rp-7 i świadectw pracy osobom, których akta osobowe znajdują się w zasobach archiwum zakładowego
 • prowadzenie spraw z zakresu brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • obsługa składu chronologicznego
3. prowadzenie kancelarii Urzędu z zastrzeżeniem § 29 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego MUW, w szczególności przez:
 •  współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie zapewnienia właściwego znakowania dokumentów w Urzędzie, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, oraz przestrzegania stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • przejmowanie, przechowywanie i udostępnianie akt zlikwidowanych przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim był Wojewoda, znajdujących się w magazynach w Otwocku i Radomiu
 •  odbieranie i rozdział korespondencji kierowanej do Urzędu, w tym pocztą, osobiście i wpływającej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu,
 •  rejestrowanie w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Urzędu
 •  prowadzenie spraw związanych z realizacją wysyłki służbowej
 •  zapewnienie ciągłości realizacji usług pocztowych dla Urzędu
4. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego
5. prowadzenie punktu potwierdzającego profil zaufany elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) przy placu Bankowym 3/5 w Warszawie


https://archiwum.mazowieckie.pl/pl/kontakt/elektroniczna-skrzynka/272,Elektroniczna-Skrzynka-Podawcza-e-PUAP.html

 

Punkt przyjmowania korespondencji, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, wejście F, parter, pokój 1 od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku

Dokumentacja zlikwidowanych przedsiębiorstw dla których Wojewoda Mazowiecki był organem założycielskim, znajduje się w:

 

 

 1. Oddziale Archiwum
  ul. Górna 13, 05-400 Otwock
    tel. 22 788 45 12
   faks 22 788 53 66
 2. Oddziale Archiwum
  ul. Zielińskiego 13, 26-600 Radom
    tel. 48 363 87 07
   faks 48 363 87 07
Podziel / Share
10.08.2018, Ilość wejść: 5602, Rejestr zmian
do góry