Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Spraw Pracowniczych

BIP

Zadania Oddziału Spraw Pracowniczych:

1. sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Urzędu i wykonywanie wszystkich czynności dotyczących płac i ubezpieczeń pracowniczych oraz innych wypłat wynikających ze stosunku pracy, w szczególności przez:
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w tym Rp-7,
 •  przygotowywanie wykazu pracowników uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
2. koordynowanie i monitorowanie systemu dokonywania ocen okresowych oraz pierwszej oceny członków korpusu służby cywilnej,w szczególności przez:
 • wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych w procesie przeprowadzania ocen okresowych,
 •  monitorowanie terminowości sporządzanych ocen i ich weryfikację,
 •  weryfikację wniosków składanych przez członków korpusu służby cywilnej
  do postępowania kwalifikacyjnego o mianowanie w służbie cywilnej;
 3. wykonywanie czynności z zakresu spraw osobowych wynikających ze stosunku pracy pracowników Urzędu, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierownika Państwowej Straży Rybackiej, w szczególności przez:
 •  prowadzenie elektronicznej bazy danych pracowników,
 • wystawianie świadectw pracy byłym pracownikom Urzędu i innych instytucji, na podstawie akt osobowych znajdujących się w archiwum zakładowym;
 •  koordynacja zadań dotyczących zawierania przez Urząd umów o świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań profilaktycznych przez pracowników
 • współpracę z Biurem Ochrony w zakresie obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu,
 • prowadzenie spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem dla pracowników Urzędu w związku z przepisami o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
4. przygotowywanie wypłat dla pracowników Urzędu oraz osób niebędących pracownikami wynikających z umów cywilnoprawnych
5. prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników Urzędu
6. obsługa komisji dyscyplinarnej Urzędu
7. opracowywanie regulaminu pracy
8. obsługa komisji do spraw przeciwdziałania dyskryminacji lub mobbingowi w Urzędzie
9. prowadzenie spraw związanych z reklamacją od pełnienia służby wojskowej w czasie wojny, w zakresie dotyczącym pracowników Urzędu
10. prowadzenie spraw dotyczących działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 

Podziel / Share
21.02.2018, Ilość wejść: 17767, Rejestr zmian
do góry