Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Korzyści dla obywateli

Korzyści dla obywateli

Projekt zorientowany jest przede wszystkim na obywatela – klienta administracji publicznej, co zdecydowanie wpłynie na poprawę efektywności na styku administracja – klient. W wyniku realizacji projektu powstanie platforma pozwalająca na udostępnianie zintegrowanych usług publicznych – usług on-line – dostępnych dla mieszkańców i przedsiębiorców na całym obszarze regionu.

 

 • Możliwość korzystania z e-usług w trybie 24h/365 dni w dowolnym miejscu i czasie.
 • Oszczędność czasu Klientów MUW i JAR – przeciętny czas potrzebny na dotarcie do MUW oraz załatwienie sprawy szacuje się na 1 godz.
 • Wartość dojazdu – wartość paliwa zaoszczędzonego na skutek braku konieczności wizyty w MUW. Przyjęto, że przeciętna długość trasy Klienta odległość do urzędu wynosi 30 km. Wartość dojazdu oszacowano, jako koszt paliwa (5,70 zł/l), przy średnim spalaniu na 100km (6,5 l/100km) pomnożony przez liczbę spraw, które zostaną zrealizowane za pomocą e-usług.

 • Oszczędność na wysyłkach pocztowych, wynikających z ograniczenia liczby wysyłek w formie tradycyjnej zarówno dla obywatela jak i Urzędu
 • Skrócenie czasu administracyjnej obsługi spraw przez MUW oraz JAR – w wyniku realizacji projektu w znaczny sposób poprawi się wydajność pracy osób zatrudnionych w MUW (wzrost efektywności pracy)

Oszczędności wynikające z poprawy efektywności, stanowiące iloczyn wartości wynagrodzenia w danym roku (projekcja sprawozdań finansowych Beneficjenta) oraz wskaźnika wzrostu wydajności pracy.

 

 • Ujednolicenie procedur i standardów działania administracji rządowej na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności w zakresie procedur wewnętrznych związanych z obiegiem dokumentów i obsługą klienta, co przyczyni się do wzrostu jakości usług publicznych dostarczanych przez te podmioty.
 • Pełna kontrola oraz ewidencja realizowanych spraw, poprawa terminowości oraz sprawności realizowanych zadań, znaczące udoskonalenie monitorowania działalności służb publicznych.
 • Polepszenie warunków współpracy Urzędu z jednostkami administracji zespolonej w województwie oraz z jednostkami samorządu terytorialnego, co przyczyni się do wzrostu jakości usług publicznych dostarczanych przez te podmioty.
 • Decyzje elektroniczne realizowane w ramach administracji rządowej województwa mazowieckiego będą wykorzystywane przez inne organy administracji publicznej, co zapewni transakcyjną elektroniczną wymianę danych – ułatwi i przyspieszy realizację spraw oraz zachęci klienta do wykorzystywania Internetu oraz do załatwiania spraw także w innych urzędach.
 • Zapewnienie jednorodnego dostępu do administracji rządowej województwa mazowieckiego, poprzez taką samą dostępność usług niezależnie od subregionu, co przyczyni się do niwelacji zróżnicowania społecznego pomiędzy poszczególnymi subregionami (pomiędzy aglomeracją warszawską, a pozostałym obszarem województwa).
 • Wdrożenie projektu wpłynie na rozwój technologiczny i cywilizacyjny zmierzający do powstania społeczeństwa informacyjnego.
 • Sprawna i nowoczesna administracja rządowa województwa mazowieckiego wraz z inicjatywami samorządowymi regionu przyczyni się do rozwoju elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy.

 

 

Podziel / Share
26.11.2013, Ilość wejść: 3219, Rejestr zmian
do góry