Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Utrzymania, Strategii i Zakupów IT

 

Zadania Oddziału Utrzymania, Strategii i Zakupów IT:

 1. koordynowanie i realizacja inwestycji informatycznych i teleinformatycznych Urzędu,
 2. prowadzenie spraw w zakresie racjonalnego wykorzystania środków pieniężnych przeznaczonych na informatyzację w tym monitorowanie ryzyk realizacji budżetu,
 3. przygotowywanie dokumentacji dla Oddziału Zamówień Publicznych dotyczących postępowań na zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Urzędu,
 4. realizacja zadań związanych z utrzymaniem oraz zapewnieniem ciągłości działania systemów informatycznych w Urzędzie w tym: przygotowywanie umów utrzymaniowych i ich rozliczanie,
 5. zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu,
 6. planowanie i realizacja strategii zakupów IT na potrzeby Urzędu,
 7. współpraca z Biurem Finansów Urzędu w pracach nad projektem budżetu dysponenta III stopnia na kolejne lata budżetowe, współudział w opracowywaniu planu finansowego budżetu dysponenta III stopnia,
 8. sporządzanie analiz z wykonania wydatków budżetowych dysponenta III stopnia na potrzeby kierownictwa, w części dotyczącej biura,
 9. współpraca z Biurem Finansów Urzędu w opracowaniu budżetu zadaniowego w ramach środków dysponenta III stopnia jako narzędzia do wykonywania zadań wydziałów,
 10. przygotowywanie informacji i wyjaśnień dla jednostek prowadzących kontrole wykonania budżetu,
 11. zapewnienie certyfikatów i podpisów elektronicznych w Urzędzie,
 12. opracowywanie rocznych planów pracy biura i przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych planów.
Podziel / Share
08.03.2019, Ilość wejść: 430, Rejestr zmian
do góry