Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Oddział Eksploatacji Systemów Informatycznych i Infrastruktury Serwerowej

 

Zadania Oddziału Eksploatacji Systemów Informatycznych i Infrastruktury Serwerowej:

 1. prowadzenie prac pozwalających na zmianę sposobu realizacji usług i ich optymalizację,
 2. udział w projektach zakupu sprzętu komputerowego, systemów i oprogramowania, w tym dokonywanie ich odbiorów,
 3. realizację wsparcia specjalistycznego dla systemów i usług używanych w Urzędzie,
 4. ewidencjonowanie posiadanego sprzętu i oprogramowania serwerowego,
 5. ocena przydatności sprzętu i oprogramowania w zakresie infrastruktury serwerowej, w tym udział w komisjach likwidacji sprzętu i oprogramowania,
 6. monitorowanie stanu pracy serwerów, usług i infrastruktury sieciowej Urzędu,
 7. zarządzanie urządzeniami sieciowymi w lokalnych sieciach informatycznych (LAN) i rozległych sieciach informatycznych (WAN) oraz na styku z siecią Internet,
 8. utrzymania infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do realizacji zadań przez jednostki administracji zespolonej,
 9. zarządzanie środowiskami domenowymi Urzędu, w tym zapewnienie nadzoru nad poprawkami systemowymi i aktualizacjami na komputerach ich użytkowników,
 10. zarządzanie serwerami, bazami danych, usługami i infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, w tym zapewnienie ich aktualizacji,
 11. zarządzanie mechanizmami zabezpieczeń lokalnych sieci informatycznych (LAN) i rozległych sieci informatycznych (WAN),
 12. prowadzenie dokumentacji sieci LAN/WAN,
 13. nadzór nad bezpiecznym wykorzystaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania przez pracowników Urzędu,
 14. zapewnienie działania łączności rządowej oraz rządowych systemów informatycznych zgodnie z ich regulacjami w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 15. zapewnienie sprawnego działania sieci dostępnych do rządowych systemów informatycznych,
 16. zarządzanie mechanizmami zabezpieczeń dostępu do sieci informatycznych, w tym systemami firewall, antyspam, websecurity.
Podziel / Share
08.03.2019, Ilość wejść: 459, Rejestr zmian
do góry