Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Biuro Finansów Urzędu

Biuro Finansów Urzędu

    Dyrektor     
Anna Czaplicka  
 aczaplicka@mazowieckie.pl

 

Sekretariat dysponenta III stopnia - pokój 213
 tel. 22 695 63 79
 fax. 22 695 63 60
 bf@mazowieckie.pl

 

     plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,    
wejście "C" , piętro II    
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00

 

Do zakresu działania Biura Finansów Urzędu należy, w szczególności:

 • planowanie i realizacja dochodów i wydatków budżetowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych;
 • wypłaty wynagrodzeń;
 • prowadzenie rachunkowości w zakresie realizacji budżetu dysponenta III stopnia zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej;
 • obsługa finansowo-księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • prowadzenie kasy Urzędu;
 • rozliczanie delegacji służbowych pod względem rachunkowo-finansowym;
 • obsługa księgowa rachunków bankowych Urzędu;
 • windykacja należności na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania egzekucyjnego i przedsądowym dochodzeniem należności;
 • realizacja wydatków Urzędu i ich rozliczanie;
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej;
 • wystawianie faktur VAT;
 • prowadzenie rejestru zakupów VAT dla celów podatkowych;
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • regulowanie należności wynikających z wyroków sądowych i ugód;
 • współpraca z Narodowym Bankiem Polskim i Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie obsługi rachunków bankowych dysponenta III stopnia;
 • ewidencjonowanie należności i dochodów;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie umarzania, odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty spłaty należności oraz wydawania decyzji Wojewody w tym zakresie;
 • prowadzenie spraw finansowych w ramach środków budżetowych i pozabudżetowych dysponenta III stopnia; 
 • realizacja zadań Wojewody w zakresie prowadzenia spraw finansowych dysponenta III stopnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziel / Share
30.01.2019, Ilość wejść: 4182, Rejestr zmian
do góry