Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Pomoc społeczna

Inf. o możliwości korzystania samorządów gmin i organizacji pozarządowych ze środków na finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych

W związku z wejściem w życie w dniu 16 listopada 2011 r.  zmian do  ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  wprowadzonych ustawą  z dnia 31 sierpnia 2011 r.o zmianie ustawy o ochronie praw  lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 224 poz.1342 ), które umożliwiają między innymi eksmitowanie niektórych mieszkańców  także w okresie zimowym przedstawiamy w załączeniu :

  1. Wyciąg z ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 251. poz. 1844 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokal socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych ( Dz. U. Nr 120, poz.1001, z późn. zm ).
  3. Wyciąg z ustawy z dnia 31 sierpnia 2011r  o zmianie ustawy o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 224, poz. 1342, z późn. zm. ).

Powyższe przepisy określają zasady  finansowego wsparcia podmiotów realizujących przedsięwzięcia polegające na tworzeniu zasobu lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, a źródłem finansowania jest Fundusz Dopłat, wydzielony w Banku Gospodarstwa Krajowego, a jego bezpośrednią obsługą zajmuje się Departament Usług Agencyjnych.

Wysokość wsparcia wynosi od 30% do 50 % w zależności od rodzaju inwestycji, inwestora i przedmiotu inwestycji. Z informacji przekazanych  Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej przez Bank wynika, że w 2011 r. na realizację  programu wsparcia budownictwa socjalnego w dwóch edycjach  zostało przeznaczonych 80 mln. złotych, natomiast w 2012 r. przewiduje się przeznaczyć na program 120 mln. zł., po 60 mln. zł. na edycję wiosenną i jesienną.

 

Załączniki:

Wyciąg z ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 251. poz. 1844 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (Dz. U. Nr 120, poz.1001, z późn. zm.).

Wyciąg z ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r.  o zmianie ustawy o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 224, poz. 1342, z późn. zm.).

Podziel / Share
21.12.2011, Ilość wejść: 3314, Rejestr zmian
do góry