Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Społeczeństwo Obywatelskie

Programy wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

PROGRAM  ROZWOJU  INSTYTUCJONALNEGO

Nowatorski program dotacyjny służący wsparciu rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie ich udziału w życiu publicznym i budowaniu demokracji. Wsparcie finansowe na rozwój organizacyjny, w tym m. in.:

  • Program Wsparcia Rozwoju Instytucjonalnego-wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego, m. in.: rozwój struktury organizacji, stabilizacja finansowa, zróżnicowanie przychodów organizacji, rozwój działalności ekonomicznej i fundraisingowej, szkoleń pracowników, rozwoju bazy lokalowej i sprzętowej,
  • Program Wsparcia Budowy Kapitałów Żelaznych-wsparcie przygotowania planu budowy kapitału żelaznego założycielskiego, realizację działań fundraisingowych,
  • Program Wsparcia Doraźnego-doraźne wsparcie działań organizacji obywatelskich, w tym ułatwienie dostępu do dialogu obywatelskiego, uczestnictwa w działalności rzeczniczej, konferencjach, seminariach, spotkaniach, pomoc w pokrywaniu jednorazowych kosztów doradztwa, szkoleń, audytu, wkładu własnego, itp.
  • Rozwój organizacji strażniczych, mediów obywatelskich
  • Rozwój think-tanków

KORPUS SOLIDARNOŚCI

Program, którego celem będzie zwiększenie liczby osób angażujących się w wolontariat długoterminowy poprzez stworzenie systemu wsparcia dla wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu oraz organizacji obywatelskich i instytucji sektora publicznego. Wdrażanie Korpusu Solidarności planowane jest w latach 2018 -30. Planowane efekty wdrożenia Programu to:

  • budowa infrastruktury wspierającej działania wizerunkowe dotyczące wolontariatu oraz procesu zarządzania wolontariuszami w organizacjach,
  • zaprojektowanie i wdrożenie modelowego systemu szkoleniowego służącego profesjonalizacji pracy koordynatorów wolontariatu,
  • wypracowanie rozwiązań systemowych, w tym działań obejmujących finansowanie projektów angażujących i adresowanych do wolontariuszy,
  • stworzenie kompleksowego systemu benefitów dla wolontariusza i Karty Wolontariusza

PROGRAM WSPARCIA ORGANIZACJI HARCERSKICH

Program obejmuje kompleksowe działania polegające na kształceniu wychowawców, współpracy z instytucjami państwowymi oraz wsparciu rozwoju infrastrukturalnego harcerstwa w Polsce; program kierowany do wszystkich podmiotów objętych Honorowym Protektoratem RP nad organizacjami harcerskimi.

PROGRAM WSPARCIA UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH

Celem programu będzie wsparcie programowe/finansowe już istniejących i powstających uniwersytetów ludowych oraz wsparcie finansowe i pozafinansowe dla małych, lokalnych organizacji pełniących w swoim środowisku funkcje edukacyjne i kulturotwórcze (np. domów ludowych)

Podziel / Share
28.06.2018, Ilość wejść: 357, Rejestr zmian
do góry