Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Przygotowanie placówek wykonujących zadania z zakresu interwencji kryzysowej do udzielania pomocy ofiarom przestępstwa handlu ludźmi oraz działania podejmowane przez te placówki w 2014 r. w województwie mazowieckim

W 2015 roku Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadził badanie ankietowe dotyczące przygotowania ośrodków interwencji kryzysowej oraz innych podmiotów wykonujących zadania z zakresu interwencji kryzysowej, z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania zadań z zakresu udzielania wsparcia i ochrony ofiarom handlu ludźmi. Głównym celem badania było zdiagnozowanie przygotowania, potrzeb, a także doświadczeń ośrodków, oraz kadry merytorycznej zatrudnionej w jednostkach związanych z udzielaniem pomocy ofiarom handlu ludźmi, w zakresie udzielania efektywnego wsparcia tej grupie odbiorców. Wyniki uzyskane w trakcie badania znajdują swoje odzwierciedlenie w załączonym opracowaniu.

Podziel / Share
25.11.2015, Ilość wejść: 1471, Rejestr zmian
do góry