Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Przeniesienie wew. przedsiębiorstwa

Kogo dotyczy wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa składa osoba działająca w imieniu i na rzecz jednostki przyjmującej, mającej siedzibę na terytorium RP, do wojewody właściwego ze względu na siedzibę jednostki przyjmującej.

Cudzoziemiec musi przebywać poza terytorium państw członkowskich UE. Po wydaniu mu zezwolenia będzie mógł uzyskać wizę w celu jego realizacji, a po przybyciu do Polski powinien złożyć wniosek o wydanie karty pobytu. Karta Pobytu cudzoziemca będzie miała adnotację „ICTi umożliwia korzystanie z mobilności w państwach członkowskich UE stosujących dyrektywę 2014/66/UE (szczegółowych informacji na temat zasad korzystania z ww. dyrektywy mogą udzielić właściwe organy migracyjne w tych państwach).

Podziel / Share
19.09.2018, Ilość wejść: 724, Rejestr zmian
do góry