Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Przeniesienie wew. przedsiębiorstwa

Jak długo będę czekać na decyzję?

Do 90 dni.

Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie wraz z wszystkimi dokumentami.

Jeżeli do wniosku nie zostały załączone wszystkie niezbędne dokumenty, bieg terminu zawiesza się do dnia ich doręczenia wojewodzie.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podziel / Share
07.02.2018, Ilość wejść: 711, Rejestr zmian
do góry