Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Karta pobytu

Jakie opłaty muszę wnieść?

za wydanie/wymianę karty pobytu - 50 zł  (opłata ulgowa 25 zł).
za wymianę karty pobytu w przypadku utraty/zniszczenia karty pobytu:

  • 100 PLN - w przypadku pierwszej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia karty;
  • 150 PLN - w przypadku kolejnej zawinionej przez cudzoziemca utraty/zniszczenia karty.

Opłatę należy wnieść przelewam na konto:  

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Biuro Budżetowo- Księgowe

83-1010-1010-0137-1022-3100-0000

tytułem: "wydanie/wymiana karty pobytu"

 

 

W przypadku kolejnej zawinionej utraty/zniszczenia dokumentu pobiera się opłatę w wysokości 300% kwoty bazowej.

Ulga 50 % w opłacie za wydanie lub wymianę karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:

  • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
  • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat.

Uwaga! Jeśli zrezygnowałeś ze złożenia wniosku o wymianę lub wydanie karty pobytu po wniesieniu wymaganej opłaty możesz złożyć podanie o zwrot tych kosztów.

Pobierz formularz o zwrot opłaty za wymianę/wydanie karty pobytu- tutaj

Pliki do pobrania

Podziel / Share
02.04.2014, Ilość wejść: 70142, Rejestr zmian
do góry