Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Karta pobytu

Jakie dokumenty muszę złożyć?

UWAGA! Jeśli posiadasz Kartę Pobytu czasowego, nie ma możliwości jej przedłużenia!

Należy wówczas złożyć wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt: KLIKNIJ

 

W celu wydania lub wymiany karty powinieneś złożyć:

  • 1 egzemplarz wypełnionego wniosku ;
  • 2 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie osoby, której wniosek dotyczy, o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym; osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby);
  • ważny dokument podróży (w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz i nie masz możliwości uzyskania dokumentu podróży, zamiast ważnego dokumentu podróży dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego tożsamość); Jednocześnie informujemy, że do okazanego oryginału dokumentu podróży należy przedłożyć kserokopie wszystkich jego stron zawierających wizy, adnotacje, wpisy itp.
  • aktualne potwierdzenie  zameldowania w miejscu zamieszkania;
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie/wymianę karty;
  • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku, tj. w przypadku:

utraty dokumentu – zaświadczenie z policji o zgłoszeniu utraty;

zmiany miejsca zamieszkania – potwierdzenie zameldowania w nowym miejscu zamieszkania (w przypadku braku możliwości zameldowania się w aktualnym miejscu zamieszkania składasz oświadczenie o powyższym fakcie pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 kk (karta zostanie wydrukowana bez adresu);

zmiany danych osobowych (zmiana nazwiska, pisowni imion rodziców lub miejsca urodzenia, itp.) – akty stanu cywilnego, wyroki sądowe potwierdzające ww. fakt.

Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać ich oryginały do wglądu.

Wypełnij elektronicznie wniosek o wymianę/ wydanie karty pobytu i wydrukuj - kliknij tutaj

Wypełnij elektronicznie formularz zgłoszenia utraty karty pobytu- kliknij tutaj

(Uwaga! wypełnienie wniosku elektronicznie nie jest jednoznaczne ze złożeniem go on-line)

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
02.04.2014, Ilość wejść: 142226, Rejestr zmian
do góry