Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

05.07.2019

Działania Państwowej Straży Rybackiej na Mazowszu

Strzegą naszych rzek i jezior przed kłusownictwem, chronią przyrodę. Działają we wszystkich województwach również na Mazowszu. Sprawdźcie czym zajmuje się Państwowa Straż Rybacka.

Wojewódzka Państwowa Straż Rybacka w Warszawie jest odrębną jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio Wojewodzie Mazowieckiemu. Na terenie Mazowsza znajduje się osiem posterunków terenowych Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie, z których codziennie na patrole wokół mazowieckich akwenów wyruszają strażnicy rybaccy. Ich podstawowe działania to zwalczanie kłusownictwa rybackiego, ochrona wód i przyrody. Współpracują z policją, strażą leśną i łowiecką oraz społeczną strażą rybacką, a ich praca przynosi zauważalne efekty.

Jak mówi Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie Robert Kucyk - w skali roku mazowieccy strażnicy rybaccy podejmują około 2,5 tys. interwencji w wyniku naruszeń prawa. Najczęstszym wykroczeniem jest połów bez karty wędkarskiej lub zezwolenia. Natomiast najczęściej popełnianym przestępstwem przez kłusowników działający na terenie województwa mazowieckiego jest tzw. kłusownictwo sieciowe.

Strażnicy posiadają również kompetencje w zakresie ochrony środowiska, zwalczania nielegalnych wysypisk śmieci i zanieczyszczenia wód śródlądowych.  W tej kwestii również można zaobserwować postęp. Działania PSR są dostrzegane przez mieszkańców, zmienia się stosunek społeczeństwa do wykroczeń przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, prawu wodnemu oraz przeciw przyrodzie. Zauważalne jest, że przestaje być społecznie akceptowane  kłusownictwo, zatruwanie wód, dewastowanie środowiska oraz wandalizm. Coraz częściej interwencje i akcje podejmowane są dzięki pomocy wędkarzy, turystów oraz osób wypoczywających nad wodą.

Poniżej zamieszczony został film obrazujący działania tej formacji. W materiale można znaleźć odpowiedzi na pytania: Jakie wymagania należy spełnić aby otrzymać kartę wędkarską? Czy bezpieczne jest łowienie na Wiśle? oraz inne ciekawostki związane z Wojewódzką Państwową Strażą Rybacką w Warszawie.

Państwowa Straż Rybacka z Warszawy opiekuje się wodami województwa mazowieckiego. Oprócz Komendy Wojewódzkiej swoje posterunki terenowe ma w Ciechanowie, Ostrołęce, Małkini Górnej, Płocku, Pułtusku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie.

Do zakresu działania Państwowej Straży Rybackiej należy:

  • Kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i wydanych na jej podstawie przepisów,
  • Nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa,
  • Współdziałanie z Policją, Strażą Leśną i Łowiecką, Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i społecznymi działającymi na rzecz zwalczania kłusownictwa rybackiego i ochrony wód oraz ochrony przyrody i przestrzegania prawa w tym zakresie,
  • Współpraca i współdziałanie z Państwowymi Strażami Rybackimi z ościennych województw,
  • Prowadzenie postępowań w przypadkach ujawnienia wykroczeń naruszających przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym.
Podziel / Share
05.07.2019, Ilość wejść: 738, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry