Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

02.04.2019

Konferencje „Transplantacja Darem Życia” na Mazowszu

  • Na zdjęciu: Prelegent konferencji Transplantacja Darem Życia.
  • Na zdjęciu: Prelegent konferencji Transplantacja Darem Życia.
  • Na zdjęciu: Prelegentka konferencji Transplantacja Darem Życia.
  • Na zdjęciu: Prelegent konferencji Transplantacja Darem Życia.

W ostatnich dniach na terenie województwa odbyły się dwie konferencje zorganizowane w ramach programu „Partnerstwo dla Transplantacji w województwie mazowieckim” realizowanego od 2009 roku z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego. Program ten służy rozpowszechnianiu idei transplantacji narządów i tkanek.

Pierwszy zjazd odbył się w minionym tygodniu, 29 marca br. w Sokołowskim Ośrodku Kultury w Sokołowie Podlaskim przy ulicy Wolności 27. Spotkanie otworzyło wystąpienie dr. hab. med. Tomasza Jakimowicza z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wprowadził on uczestników w główne założenia dotyczące medycyny transplantacyjnej oraz przedstawił na przestrzeni lat osiągnięcia uzyskane za pośrednictwem tej metody leczenia. Doktor Jakimowicz przytoczył również akty prawne na podstawie których przeszczepianie narządów w Polsce jest legalne.

Następnie zasady działania Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej omówiła Anna Korcala – Wichary z Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT”. Opowiedziała zebranym o całym procesie rekrutacji poboru szpiku od strony dawcy i współpracującej z nim organizacji. Obecny na konferencji Eugeniusz Karmiłowicz z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji, opowiedział zebranym o życiu osoby po przeszczepie nerki od żywego dawcy rodzinnego. Natomiast doświadczenia osoby żyjącej z przeszczepem serca uczestnikom konferencji przybliżył Przemysław Busz ze Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi. Podsumowaniem autorskiego filmu „Składak. Nowe serce, nowe życie” który zaprezentował Pan Busz  jest hasło Profesora Religi: „Nie zabieram swoich narządów do nieba. Tam wiedzą, że one są potrzebne tutaj”. Głos zabrały również: Małgorzata Baranowska, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego oraz Maria Sikorska, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.

W spotkaniu udział wzięło około 150 osób m.in.:  Jacek Odziemczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Sokołowskiego; Marzenna Hardej, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim;  Teresa Oliwińska, Drektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie; Ks. Dariusz Matuszyński, Dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich „Lux Sapientiae” Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza; Sławomir Wróblewski, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Stanisława Reymonta; Hanna Przesmycka, Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Kosowie Lackim oraz nauczyciele i pełnoletni uczniowie w/w szkół, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sokołowie Podlaskim, pracownicy sokołowskiego szpitala. Podczas konferencji dystrybuowano materiały informacyjne, ulotki i oświadczenia woli. Konferencji towarzyszyła akcja przeprowadzona przez pracowników Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, podczas której rejestrowano potencjalnych dawców szpiku. W akcji udział wzięło 16 osób. 

Kolejna konferencja pt. „Transplantacja Darem Życia”, w której udział wzięło około 120 osób miała miejsce 1 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Kilińskiego 8C. Przybyłych przywitał Andrzej Chojnacki Dyrektor Zespołu Szkół.

Pierwszym prelegentem, wprowadzającym w tematykę konferencji, podczas poniedziałkowego spotkania był dr med. Krzysztof Madej z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  Klaudia Nestorowicz, koordynator Centralnego Rejestru Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT”  przedstawiła zasady działania Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, że system przeszczepiania komórek krwiotwórczych w Polsce tworzy grupa wielu ośrodków, takich jak: Centralny Rejestr Dawców Szpiku, kliniki transplantacyjne, ośrodki dawców szpiku, laboratoria diagnostyczne oraz ośrodki pobierające komórki krwiotwórcze. Centrum Organizacyjno – Koordynacyjne ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT” współpracuje ze Światowym Stowarzyszeniem Dawców Szpiku (WMDA – World Marrow Donor Association). O swoich doświadczeniach transplantacyjnych opowiedział Eugeniusz Karmiłowicz z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Zwracając się do zebranych podkreślił wagę  poddawania się regularnym badaniom, które w znaczący sposób pozwala zapobiegać poważnym problemom zdrowotnym. W swoim wystąpieniu Przemysław Busz ze Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi, mówił o doświadczeniach osoby żyjącej z przeszczepem serca. Ostrzegał uczestników spotkania przed paleniem papierosów oraz namawiał do szczepienia się (przede wszystkim na grypę, gdyż powikłania po niej są bardzo niebezpieczne dla zdrowia).

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Cezary Skalski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1;  Hanna Wilamowska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;  Agnieszka Rutecka, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Szarych Szeregów oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 1. Uczestnicy konferencji otrzymali konferencyjne materiały informacyjne. W tym samym czasie w Instytutcie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ulicy Indiry Gandhi 14 przeprowadzona została akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku. W akcji udział wzięło 20 osób.  

Foto: Zespół Szkół nr 1 im. K.K. Baczyńskiego

Podziel / Share
02.04.2019, Ilość wejść: 886, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry