Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

28.03.2019

Inicjatywy profilaktyczno-edukacyjne: nagrody w 3. edycji konkursu

Zwycięskie organizacje, które przystąpiły do konkursu na najciekawszą inicjatywę profilaktyczno-edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania czasu wolnego w czasie ferii zimowych w roku 2019, otrzymały dziś między innymi z rąk Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery nagrody – podczas wydarzenia prezentującego wyniki w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Konkurs, zorganizowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu oraz Komendę Stołeczną Policji, przeprowadzono pod honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego. Celem było zrealizowanie podczas szkolnych ferii zimowych 2019 inicjatywy na terenie Mazowsza – dotyczącej organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania – poprzez nowatorskie działania profilaktyczne, promowanie bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia wśród uczniów. Warunkiem przystąpienia do konkursu był niekomercyjny charakter przedsięwzięcia.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele organizatorów konkursu, tj.: Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek, Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu insp. Tomasz Michułka i Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Krzysztof Smela. Gośćmi podczas dzisiejszej uroczystości w MUW były także osoby z placówek biorących udział w tej edycji konkursu.

Po przywitaniu przybyłych Mazowszan przez Kierownika Oddziału z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW, Przewodniczącego komisji konkursowej Sławomira Bartosiewicza, głos zabrał Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki, który odniósł się do wszystkich przedstawionych projektów:

Udział wszystkich podmiotów w tej edycji konkursu świadczy o tym, że wielu z nas leży na sercu faktyczne dobro dzieci. Na podstawie przekazanych sprawozdań widać, że organizacja ciekawych i pożytecznych inicjatyw, nawet w krótkim czasie, jest możliwa i przynosi wiele satysfakcji zarówno dzieciom – uczniom, jak i osobom przygotowującym te działania – przekazał Wojewoda Mazowiecki.

Do konkursu mogły przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wskazane w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 3) oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

Laureatami konkursu i zdobywcami I nagrody zostali ex aequo: Miejski Ogród Jordanowski w Żyrardowie oraz Szkoła Podstawowa w Tymiankach-Buciach (w gminie Boguty-Pianki, powiecie ostrowskim). Nagrody w postaci rzutnika multimedialnego i przenośnego systemu wzmacniającego oraz dyplomów wręczyli laureatom Wojewoda Mazowiecki, Wicekurator Oświaty i Komendant Wojewódzki oraz Zastępca Komendanta Stołecznego Policji. Odebrali je: Dyrektor Miejskiego Ogrodu Jordanowskiego Małgorzata Strojek i Dyrektor SP Małgorzata Sikorska wraz z zaangażowanymi w projekt dziećmi.

Podziękowania Wojewody Mazowieckiego otrzymali także pozostali uczestnicy konkursu reprezentujący: Gimnazjum im. Jana Pawła II – Papieża Polaka ze Starego Lubotynia; Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych z Radomia; UKS Fighters Dojo z Góry Kalwarii; Rugby Club Mazovia z Mińska Mazowieckiego oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego z Jelonek.

Po wręczeniu nagród zebrani goście zapoznali się ze szczegółami nagrodzonych projektów.

Wśród uczestników wydarzenia byli także Wójt Gminy Boguty-Pianki Jędrzej Michał Drewnowski oraz Zastępca Prezydenta Miasta Żyrardowa Łukasz Choiński. Sprawozdanie z przeprowadzonej inicjatywy należało przesłać do 18 lutego 2019 roku. Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych i jednostek podległych organom administracji publicznej, które zrealizowały swoje pomysły od 28 stycznia do 10 lutego 2019 roku.

 

Podziel / Share
28.03.2019, Ilość wejść: 1240, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry