Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

26.02.2019

E- dowód: spotkania przedwdrożeniowe w MUW

W dniach 25-26 lutego br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji, zorganizowano robocze spotkania dotyczące wdrożenia e-dowodów. Do uczestnictwa w nich zaproszeni zostali przedstawiciele gmin z obszaru województwa mazowieckiego.

Na przeprowadzonych wówczas spotkaniach przedwdrożeniowych Mazowiecki Urząd Wojewódzki reprezentowała Kamila Jeziorska-Chojecka, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich. 

Prelegentami podczas pierwszego dnia byli: Andrzej Korza z Ministerstwa Cyfryzacji oraz Przemysław Chiluta i Dariusz Pułka z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast  na dwóch spotkaniach, które odbyły się 25 lutego br. kwestie dotyczące e-dowodów przedstawiły zebranym Monika Blicharz-Gmur z Ministerstwa Cyfryzacji oraz Mirosława Hellich i Katarzyna Anzorge-Kicińska z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wydarzenie miało bezpośredni związek z wejściem w życie 4 marca 2019 r. ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych i niektórych innych ustaw oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Celem czterech tur spotkań przeprowadzonych w MUW było między innymi omówienie: zagadnień wdrożeniowych, podstaw prawnych oraz związanego z projektem wsparcia dla urzędników i obywateli.  

E-dowód zachowuje dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, takie jak: potwierdzanie tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza. Dodatkowo będzie on bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją państwową, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.


Nowe dowody zawierały będą chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne, w tym zdjęcie  biometryczne. Nowy dokument ma również służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

W spotkaniach przedwdrożeniowych w MUW wzięli udział pracownicy mazowieckich gmin realizujących zadania z zakresu wydawania dowodów osobistych a także lokalni administratorzy systemów wspierający w gminach utrzymanie Systemu Rejestrów Państwowych.

Funkcjonalności e-dowodu:

  •  identyfikacja i uwierzytelnianie obywatela

Możliwe będzie przy użyciu e-dowodu zalogowanie się do portali internetowych administracji publicznej w pierwszej kolejności do portalu Obywatel.gov.pl i ePUAP.

  • zaawansowany podpis elektroniczny - podpis osobisty

Podpis ten będzie rozwiązaniem analogicznym do znanego już i używanego, zarówno administracji, jaki w biznesie, kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Użycie podpisu osobistego będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny.

  • potwierdzanie obecności np. w placówkach służby zdrowia

Przy użyciu e-dowodu możliwe będzie potwierdzenie obecności m.in. w placówce medycznej. Docelowo, dzięki temu rozwiązaniu, nie będzie trzeba podawać danych osobowych np. przy rejestracji, a tym samym umożliwi to skrócenie czasu rejestracji i zwiększy ochronę danych osobowych pacjenta.

  • dowód osobisty jako dokument podróży - aplikacja ICAO

E-dowód będzie dokumentem podróży, zgodnym z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu możliwe będzie przekraczanie granic poprzez automatyczne bramki lotniskowe.

Infolinia dotycząca e-dowodów (22) 25-00-115

Pliki do pobrania

Podziel / Share
26.02.2019, Ilość wejść: 1463, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry