Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

12.02.2019

Bezpieczeństwo imprez masowych na Mazowszu – rekomendacje Wojewody

We wtorek, 12 lutego br. odbyło się posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Bezpieczeństwa Imprez Masowych. W trakcie spotkania Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera przedstawił rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych w województwie mazowieckim w 2019 r.

Wiodącymi tematami pierwszego z cyklu zaplanowanych na ten rok spotkań zespołu, były m.in. ocena stanu bezpieczeństwa podczas rozgrywek piłkarskich w województwie mazowieckim w 2018 r. oraz oczekiwania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wydarzeń sportowych w 2019 roku.

Ocena stanu bezpieczeństwa podczas rozgrywek piłkarskich na terenie podległym Komendantowi Stołecznemu Policji w 2018 r. wykazała m.in. działania podjęte przez stołecznych funkcjonariuszy w trakcie zabezpieczania meczów piłkarskich – imprez masowych. W toku tych działań zatrzymano w sumie 71 osób naruszających prawo.

Do działań związanych z zabezpieczeniem imprez masowych – meczów piłkarskich w 2018 r. zaangażowanych było 20 194 funkcjonariuszy stołecznego garnizonu Policji.

Podczas rozgrywek piłkarskich w 2018 roku, stołeczni policjanci przeprowadzili 119 zabezpieczeń przejazdów kibiców, w tym 46 związanych z wyjazdami kibiców z terenu garnizonu stołecznego oraz 73 związane z przejazdami kibiców innych drużyn przemieszczających się przez teren podległy Komendantowi Stołecznemu Policji.

51 przypadków zatrzymań za naruszenie prawa w trakcie trwania imprez masowych, z czego 39 w trakcie meczów piłkarskich w 2018 r. odnotowali z kolei funkcjonariusze mazowieckiego garnizonu Policji zs. w Radomiu. W sumie w zabezpieczenie imprez masowych zaangażowanych zostało 20 016 funkcjonariuszy mazowieckiego garnizonu Policji, z czego 6 769 policjantów oddelegowano do zabezpieczenia przejazdów.

Na wtorkowym spotkaniu Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera sformułował rekomendacje, które dotyczyły m.in.: kontynuowania współpracy podmiotów zaangażowanych w organizowanie imprez (klubów sportowych, samorządów, policji), wzmożenia działań organizatorów na rzecz bezpieczeństwa, zwalczania używania środków pirotechnicznych oraz wykorzystywania transparentów lub flag wielkoformatowych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizatorów rozgrywek piłki nożnej w województwie, Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, Ekstraklasa S.A., PZPN oraz szeroka reprezentacja mazowieckich klubów piłkarskich i jednostek samorządu terytorialnego. Mazowiecki Urząd Wojewódzki reprezentowali  m. in.: Marek Szymański – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW, Sławomir Bartosiewicz – Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego i Organizacji WBZK MUW. Ponadto w posiedzeniu wziął udział Tomasz Kosiec z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, mł. Insp. Tomasz Szymański – I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, mł. insp.  Zbigniew Mikołajczyk – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu, bryg. mgr inż. Artur Gonera – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Mazowiecki Wojewódzki Zespół Interdyscyplinarny ds. Bezpieczeństwa Imprez Masowych jest organem pomocniczym Wojewody w zakresie zapewnienia wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem imprez masowych. Powołany został, aby wspomagać wszystkie podmioty uczestniczące w jego pracach, w realizacji obowiązków związanych z zabezpieczeniem tego typu imprez na terenie województwa.

Odbywa się to poprzez analizę zagrożeń i przekazywanie informacji na ich temat zaangażowanym podmiotom, ocenę podejmowanych działań zabezpieczających oraz wspieranie programów mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa przy wydarzeniach, w których udział biorą duże grupy widzów.

Podziel / Share
12.02.2019, Ilość wejść: 835, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry