Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

11.02.2019

Posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z przygotowaniami do zabezpieczenia spotkania międzynarodowego dotyczącego budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, w siedzibie MUW odbyło się dzisiaj posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkaniu przewodniczył Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

Przedstawiciele mazowieckich służb, policji, wojska, straży oraz inspekcji wzięli dziś przed południem udział w spotkaniu mającym na celu przekazanie informacji na temat podjętych działań oraz stanu przygotowań do zabezpieczenia odbywającej się w dniach 13 i 14 lutego br. w Warszawie konferencji dotyczącej Bliskiego Wschodu.

Obecni na posiedzeniu komendanci, dyrektorzy i kierownicy złożyli Wojewodzie Mazowieckiemu raporty na temat wprowadzonych w tym okresie działań, zabezpieczeń oraz poziomu współpracy i wymiany informacji pomiędzy służbami.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m.in.: SOP, BBiZK Urzędu m.st. Warszawy, KW PSP, KSP, NOSG, WSzW, WIOŚ, WINB, WITD, WSSE, RZGW Wa-wa, GDDKiA, MZDW, PKP PLK S.A. oraz IMGW.

Decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego na terenie Warszawy wprowadzone zostały stopnie alarmowe ALFA i BRAVO. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych na terenie m. st. Warszawy.

Stopień alarmowy ALFA oznacza, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonej kontroli miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi. Odpowiedzialne za bezpieczeństwo służb monitorują wówczas wszelkie niestandardowe sytuacje np.: dziwnie zachowujące się osoby, pozostawione w miejscach publicznych bagaże, pakunki, paczki itp. oraz samochody (zwłaszcza ciężarowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. O każdej niepokojącej sytuacji należy informować policję dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 997.

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego powinni m. in:

 • monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
 • sprawdzać dostępność usług elektronicznych;
 • dokonywać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów;
 • poinformować pracowników instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności dotyczy to pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów;
 • sprawdzić kanały łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, podmiotami, które biorą udział w reagowaniu kryzysowym; 
 • dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP;
 • sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń;
 • informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji;
 • zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
 • wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
Podziel / Share
11.02.2019, Ilość wejść: 909, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry