Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Aktualności

17.12.2018

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019 – spotkanie w MUW

Założenia rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2020  były jednym z tematów spotkania zorganizowanego we współpracy Wojewody Mazowieckiego z Narodowym Instytutem Wolności dla organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki i Jan Myszak, Pełnomocnik Wojewody ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

- Misją i zadaniem administracji rządowej jest wsparcie budowy i rozwoju sektora obywatelskiego w taki sposób, aby organizacje obywatelskie mogły skutecznie działać na rzecz dobra wspólnego – powiedział Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: Mateusz Werpachowski, Kierownik Biura Programów Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Stefan Kołucki, Kierownik Biura Programu Funduszu Inicjatyw Społecznych, którzy przedstawili zgromadzonym gościom możliwości pozyskania finansowania działalności organizacji pozarządowych w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2019 roku, a także przybliżyli założenia rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Dotację można otrzymać na projekt społeczny. Zakres możliwych do zrealizowania działań obejmuje wszystkie obszary działalności pożytku publicznego.

PROO to program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu, będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

Przewiduje on różnorodne, dopasowane do potrzeb sektora pozarządowego formy wsparcia. Granty będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych.

Na początku 2018 roku w Polsce było zarejestrowanych ponad 22 tysiące fundacji i niemal 112 tysięcy stowarzyszeń (wśród tych ostatnich około 16,6 tysięcy stanowiły ochotnicze straże pożarne).

W Polsce istnieje także około 50 tysięcy innych podmiotów, które są zaliczane do szeroko definiowanego sektora pozarządowego. Są to między innymi związki zawodowe, spółdzielnie socjalne, organizacje pracodawców, koła gospodyń wiejskich, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, instytucje kościelne, partie polityczne.

Najwięcej na Mazowszu

Zdecydowanie najwięcej organizacji non-profit ma swoje siedziby w województwie mazowieckim, ponad 23 tysiące, tj. 26%  ogółu zarejestrowanych fundacji i stowarzyszeń.

Podziel / Share
17.12.2018, Ilość wejść: 703, Rejestr zmian

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Newsletter

Najważniejsze informacje na temat pracy Wojewody i ważnych wydarzeń w województwie na Twój e-mail

Polityka prywatności
do góry